Stanoviska

9. 9. 2017

Sociální situace v České republice se vyostřuje. Ceny základních životních potřeb, zejména potravin, se enormně zvyšují. Mzdy zaostávají za evropskou úrovní. Proto odboráři z veřejného sektoru vyhlásili stávkovou pohotovost na podporu svého požadavku na růst platů.

3. 6. 2017

Výkonný výbor ÚV KSČM na svém včerejším zasedání přijal stanovisko k aktuální politické situaci, které publikujeme v plném znění.

7. 4. 2017

Na 5. dubna 2017 svolali zastupitelé za ČSSD smírčí řízení pro řešení situace, nastalé po odvolání starosty města Chebu Ing. Petra Navrátila na zasedání zastupitelstva 9. března 2017 s přispěním všech zastupitelů Hnutí ANO 2011. Smírčí řízení bylo svoláno po neúspěšných návrzích ČSSD na obsazení místa starosty města.

3. 6. 2016

Ráda bych vysvětlila, proč jsem na mimořádném krajském zastupitelstvu konaném 23. 5. 2016 nepodpořila dva ze tří projektů Karlovarské krajské nemocnice (KKN) na nákup přístrojů v rámci návazné péče. Rozhodně si nemyslím, že by si občan našeho kraje nezasloužil kvalitní lékařskou péči, ke které samozřejmě přispívá i kvalitní přístrojové vybavení. Důvody jsou dva.

31. 5. 2016

Důležité je užší napojení malých a středních firem se školami a docílení větší spolupráce při vzdělávání a přípravě učňů a studentů na budoucí povolání.

Podporujeme intenzivnější komunikaci mezi krajskými středními školami, významnými zaměstnavateli a hospodářskou komorou k hledání cesty zatraktivnění potřebných učebních a studijních oborů, a zkvalitnění přípravy učňů a studentů.

31. 5. 2016

V rámci základní dopravní obslužnosti v Karlovarském kraji navrhujeme cestování seniorů starších 70-ti let za roční paušální poplatek ve výši 500 Kč.

Preferujeme regionální dopravce.

31. 5. 2016

Zejména malé obce potřebují výraznější pomoc a posílit komunikaci s krajem. Je potřeba, aby vztahy mezi vedením kraje a vedením obcí byly korektní, na bázi vzájemné spolupráce.

6. 5. 2016

který by sjednocoval pravidla bezplatné právní pomoci a přístup občanů k právu.

5. 5. 2016

Žádáme Vládu ČR, aby prostřednictvím příslušných státních orgánů zamezila protiprávnímu diskriminačnímu jednání těch zaměstnavatelů, kteří svým zaměstnancům, vykonávajícím stejnou práci v různých regionech ČR, vyplácejí různě vysokou mzdu. Petici můžete podepsat na kterémkoliv okresním výboru KSČM.