Jsme proti mzdové diskriminaci

5. 5. 2016

Žádáme Vládu ČR, aby prostřednictvím příslušných státních orgánů zamezila protiprávnímu diskriminačnímu jednání těch zaměstnavatelů, kteří svým zaměstnancům, vykonávajícím stejnou práci v různých regionech ČR, vyplácejí různě vysokou mzdu. Petici můžete podepsat na kterémkoliv okresním výboru KSČM.