Podporujeme zkvalitnění dopravní obslužnosti

31. 5. 2016

V rámci základní dopravní obslužnosti v Karlovarském kraji navrhujeme cestování seniorů starších 70-ti let za roční paušální poplatek ve výši 500 Kč.

Preferujeme regionální dopravce.