Vypovězení koaliční smlouvy Hnutím ANO 2011 v Chebu

7. 4. 2017

Na 5. dubna 2017 svolali zastupitelé za ČSSD smírčí řízení pro řešení situace, nastalé po odvolání starosty města Chebu Ing. Petra Navrátila na zasedání zastupitelstva 9. března 2017 s přispěním všech zastupitelů Hnutí ANO 2011. Smírčí řízení bylo svoláno po neúspěšných návrzích ČSSD na obsazení místa starosty města. Jedním z důvodů svolání smírčího řízení bylo to, že vedení ANO v Chebu a oblasti opakovaně nesouhlasilo s návrhy ČSSD na obsazení místa starosty a prosazovalo jiné, stupňující se návrhy, se kterými nesouhlasila ČSSD.

Hlavním důvodem odvolání starosty Ing. Petra Navrátila, dle zástupců z Hnutí ANO 2011, byl morální kodex Hnutí ANO 2011, který členům hnutí přikazoval odstoupení z veřejné funkce v případě, že budou obviněni z trestného činu. U bývalého starosty Ing. Petra Navrátila odvolání zdůvodňovali tím, že po jeho obvinění ztratili v jeho počínání důvěru a že jeho další působení ve funkci by poškozovalo kredit města Chebu.

V minulém týdnu však vyšla zpráva, která zcela změnila situaci zejména u Hnutí ANO 2011, protože hnutí změnilo svůj morální kodex, ve kterém již není povinnost odstoupit z veřejné funkce v případě obvinění, ale odstoupit až v případě obžaloby a předání k soudnímu projednání.

Hnutí ANO 2011 svůj morální kodex změnilo, ale zástupci z Hnutí ANO 2011 v zastupitelstvu Města Chebu naopak, při smírčím řízení 5. dubna vypověděli koaliční smlouvu. Důvody nesdělili a ze smírčího řízení odešli. Tím vlastně potvrdili, že důvody k odvolání starosty byly jen záminka.

Počínání Hnutí ANO 2011 je v tomto případě velmi podivné a poškozující zájmy města Chebu. Nejen že již měsíc je město bez starosty, navíc je rozpracováno a v běhu množství investičních i provozních akcí. Město v těchto dnes získává jedno ocenění za druhým, nejen v kraji ale i celostátně a je tedy možno říci, že Město Cheb je úspěšné. Ale kroky Hnutí ANO 2011 tato významná ocenění prakticky negují.

Autor: 
Klub zastupitelů KSČM Zastupitelstva Města Chebu