Zasadíme se o spolupráci škol a hospodářského sektoru

31. 5. 2016

Důležité je užší napojení malých a středních firem se školami a docílení větší spolupráce při vzdělávání a přípravě učňů a studentů na budoucí povolání.

Podporujeme intenzivnější komunikaci mezi krajskými středními školami, významnými zaměstnavateli a hospodářskou komorou k hledání cesty zatraktivnění potřebných učebních a studijních oborů, a zkvalitnění přípravy učňů a studentů.

Prosazujeme vznik víceoborových tříd středních škol Karlovarského kraje ve vybraných oborech a udržení stipendijního programu pro střední školy Karlovarského kraje pro vybrané obory.