Členové komisí

člen krajské komise pro kulturu a památkovou péči
člen krajské komise pro lázeňství a cestovní ruch
člen krajského výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
členka krajské komise pro rozvoj venkova
členka krajské komise pro rozvoj venkova
předsedkyně finančního výboru kraje
člen krajské komise pro životní prostředí, zemědělství a energetiku
předseda kontrolního výboru kraje
člen krajské komise pro kulturu a památkovou péči
člen krajské komise pro sociální oblast
člen krajského výboru pro regionální rozvoj
členka krajského výboru pro regionální rozvoj
členka krajské komise pro lázeňství a cestovní ruch
člen krajské komise pro životní prostředí, zemědělství a energetiku
člen krajské komise pro řešení otázek bezpečnosti kraje
členka krajské komise pro sociální oblast
člen krajské komise prevence kriminality
členka krajského výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku
člen krajské komise prevence kriminality
členka krajského výboru pro zdravotnictví
člen krajské komise pro otevřenou společnost a nové technologie
členka krajského výboru pro zdravotnictví
člen krajské komise pro tělovýchovu a sport
člen krajské komise pro otevřenou společnost a nové technologie
členka krajské dopravní komise
člen krajské dopravní komise