E. Valjentová: Odliv obyvatel z Karlovarského kraje

17. 8. 2017

V roce 2016 měl Karlovarský kraj 296,7 tisíc obyvatel. Dle ČSÚ ubylo z našeho kraje za posledních 10 let přes 10,5 tisíce obyvatel. Přitom největší úbytek je u obyvatel do 40 let, který je téměř 26 tisíc. Naproti tomu se zvýšil podíl obyvatel nad 60 let a to téměř o 17 tisíc. Tato jednoduchá čísla jasně ukazují, jak z Karlovarského kraje odchází lidé v produktivním věku a pochopitelně s nimi i děti, které by se do budoucna měly zapojit do aktivního života kraje. Zvyšující se počet seniorů dává tušit, že Karlovarský kraj pomalými kroky směřuje k vymírání. Je nejvyšší čas pokusit se skutečně najít řešení problému zastavení odlivu mladých a ukotvení jejich kořenů ve svém rodišti.

Tento problém rozhodně neřeší jen průmyslové zóny, kde jsou především umístěny montovny, které nejsou tak náročné na kvalifikovanou pracovní sílu. Bohužel ale současná vzdělanostní skladba obyvatel tomu nahrává. Opět zde jasně mluví neúprosná čísla statistik, kdy Karlovarský kraj obsazuje první místo v rámci ČR pouze v procentuálním vyjádření počtu obyvatel se základním vzděláním. U ostatních stupňů vzdělání obsazujeme vždy poslední příčku. Řešení problému je tedy nutné řešit široce a komplexně. Musí zde dojít ke spolupráci kraje, státu, hospodářské komory, ale i vysokých škol. Od státu bychom mohly očekávat pomoc při hledání investorů, kteří by nabídly vysoce kvalifikovanou práci. V rámci jejich investičních projektů by se měl nacházet i výzkum a vývoj nových technologií. Pak by zde mohly najít uplatnění absolventi vysokých škol a měli by důvod se vracet zpátky domů do svého kraje. Při těchto náborech by mohla pomoc jak hospodářská komora, tak i samotné vysoké školy. Úloha měst a obcí by spočívala ve vytvoření podmínek pro bydlení. Ať už poskytnutím nájemného bydlení nebo vytvořením předpokladů pro individuální výstavbu. Ideální se jeví koordinace nějakého developerského projektu výstavby bytů s rozjezdem nového investičního projektu. Vedle toho zde pochopitelně musí fungovat a být zajištěny ostatní aspekty kvalitního života celé rodiny. Ať je to odpovídající nabídka základního a středoškolského vzdělání pro nastupující generace, ale i zabezpečení kvalitní a dostupné lékařské péče. Rovněž možnosti pro volnočasové vyžití jsou důležité. Vzhledem k rostoucímu počtu seniorů je nutné zabezpečit široký okruh sociálních služeb. Všechny tyto činnosti dávají prostor pro další uplatnění na trhu práce pro obyvatele kraje. Je ovšem nutné docílit toho, aby i tato nelehká a zodpovědná činnost byla adekvátně finančně ohodnocena.

Je dobře, že vláda rozhodla o hospodářské restrukturalizaci tří nejpostiženějších regionů ČR mezi nimi i Karlovarského kraje a přislíbila finanční pomoc při její realizaci. Nyní je důležité využít smysluplně finanční prostředky na projekty, které skutečně přinesou ten správný efekt. To znamená kvalitní nabídku pracovních příležitostí, zlepšení infrastruktury kraje, směřování investic do rozvoje zdravotních a sociálních služeb, vytvoření podmínek pro možnosti rozvoje výzkumu a vývoje nových technologií.

Mnohé kroky již byly učiněny. Jak obce, města i kraj v uplynulých letech investovaly nemalé finanční prostředky do investic v oblasti školství, sociálních služeb i zdravotnictví. Investice nešly pouze do rekonstrukce budov, ale i do vybavení moderními přístroji a pomůckami odpovídajícími dnešní době. Stejně tak šly i investice do volnočasových aktivit jako jsou nová dětská hřiště odpovídající 21. století, cyklostezky, ale i finanční podpora pro kulturní a sportovní akce ve všech místech našeho kraje. Přesto je stále co zlepšovat. Je nutné také směřovat úsilí do celoživotního rozvoje a vzdělávání lidí.

Neměli bychom promarnit příležitost. Náš kraj má velký potenciál být krajem pro kvalitní a spokojený život. Jsme kraj bohatý na přírodní krásy, množství památek, jsou zde celoroční příležitosti ke sportování. Jsme krajem světově známých lázní. Byla by škoda všechen tento obrovský potenciál správně nevyužít a dopustit, aby se tento krásný kout naší země postupně vylidnil.

Autor: 
Eva Valjentová, zastupitelka Karlovarského kraje a kandidátka KSČM pro volby do PS PČR
Zdroj: 
Eva Valjentová, zastupitelka Karlovarského kraje a kandidátka KSČM pro volby do PS PČR