Seznam OV

Zde naleznete kontakty na všechny OV v našem kraji.

OV KSČM Cheb

předseda JUDr. Václav Sloup

adresa: Kostelní 505/2, Cheb

pevná linka: 354 422 211

mobilní telefon: 725 646 037

e-mail: ov.cheb@kscm.cz

OV KSČM Karlovy Vary

předseda Josef Murčo

adresa: Varšavská 13, Karlovy Vary

pevná linka: 353 224 081

mobilní telefon: 725 646 038

e-mail: ov.kv@kscm.cz

OV KSČM Sokolov

předseda: PhDr. Oleg Kalaš

adresa: Kostelní 45, Sokolov

pevná linka: 352 603 521

mobilní telefon: 725 646 039

e-mail: kscmso@volny.cz