Mgr. Jaroslav Borka

zastupitel města Karlovy Vary
člen komise pro hospodaření s majetkem města