Ing. Pavel Hojda

zastupitel města Cheb
člen kontrolního výboru města Cheb