Zdeněk Mareš

zastupitel města Ostrov
člen školské komise
člen komise pro místní části
člen finančního výboru