Karel Hermann

starosta města Teplá
člen krajského výboru pro regionální rozvoj
člen pracovní skupiny městské památkové zóny Teplá