Helena Kobrová

zastupitelka města Cheb
členka dopravní komise města
členka školské komise města