Květoslava Šafnerová

členka rady města Březová
členka krajské komise pro rozvoj venkova
předsedkyně finančního výboru města