Projev prezidenta Ruské federace V. Putina k obraně vlasti

4. 4. 2018

Projev prezidenta Ruské federace Vladimíra V. Putina k obraně vlasti z 1. března 2018.

Vladimír Putin promluvil ve svém mimořádně důležitém projevu před ruskými poslanci o důležitých úspěších, které jsou nutné pro obranu ruské země a strategickou vojenskou rovnováhu ve světě, o zbraních nové generace různého typu, které nemají v současnosti obdoby a neexistuje proti nim účinná obranná technologie. Na závěr vyzval k budování celosvětového míru na základě vzájemné úcty bez dominance jedné vůdčí supervelmoci a ke spolupráci při řešení složitých výzev současnosti. Jedná se o závěrečných 47 minut jeho projevu.

Video můžete spustit zde

Autor: 
Rutube.ru
Zdroj: 
Rutube.ru