Jan Roučka

zastupitel obce Trstěnice
člen kontrolního výboru