M. Vostrá: Pomoc na poslední chvíli

19. 7. 2016

Není vše špatné, co bývalo kdysi samozřejmostí. Ať už to bylo právo na práci, které je zakotveno v ústavě, či téměř soběstačnost v potravinářské produkci. Dnes skomírají na úbytě mnozí pěstitelé, producenti mléka a vepřového masa. Supermarkety působící na území naší republiky nás zavalují dovozovými potravinami, o jejichž kvalitě mnohdy můžeme právem pochybovat. Lákavé obaly, ale kvalita často na hraně únosnosti, přesto tyto potraviny ničí české potravináře.

Teď na poslední chvíli mají tuzemští zemědělci obdržet z Evropské unie mimořádnou podporu. Tato pomoc přichází již pět minut po dvanácté. Pro naše zemědělce je vyhrazeno 10, 3 milionu euro. V přepočtu tedy zhruba 275 mil. korun. Obdobně vysokou částku předpokládá z rozpočtu přidat i ministerstvo zemědělství. Jedná se však o to, že některé chovy prasat již byly téměř zlikvidovány a je otázkou, zda je tato pomoc dokáže postavit opět na nohy.

Potravinářské řetězce, které svoje majitele mají v zahraničí, se totiž nerozpakují dávat přednost dovozu potravin ze zemí svého původu. A tím prakticky diskriminují naše dodavatele. Proto každý z nás může přispět ke zlepšení odbytu domácích produktů tím, že je bude na pultech obchodů důrazně vyžadovat. Pokud totiž naši pěstitelé nenajdou odbyty, ač neradi, budou muset svoji činnost ukončit. A staneme se tak pro zahraničí odbytištěm toho, co často doma prodat nemohou.

Embargo, které bylo prodlouženo na vývoz do Ruska, našim potravinářům také nijak neprospívá. Snažme se tedy v obchodech sáhnout po domácím zboží, byť není tak atraktivně zabaleno jako to z dovozu. Jeho kvalita však bývá ve většině případů mnohem lepší.

Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM