Soňa Marková: Lékový záznam pomůže především starším pacientům

3. 1. 2019

Léky mohou zachránit život, prodlužovat ho a zlepšovat jeho kvalitu. Mohou ale také přinést i utrpení a neprospěch. Zejména tehdy, kdy je nevhodně kombinujeme, nesprávně užíváme, nebo dokonce nadužíváme. Celosvětově se odhaduje, že se náklady spojené s chybami v medikaci mohou vyšplhat na 42 miliard dolarů ročně, tedy jedno procento celosvětových výdajů na zdraví. Je potřebné zaměřit se především na ty léčivé přípravky, které mají při nesprávném použití vysoké riziko poškození, dále na pacienty užívající více léků na různá onemocnění a také na pacienty procházející změnami péče. Lékové interakce pak tvoří celou čtvrtinu až polovinu všech lékových chyb. Dochází při nich ke změně očekávaných vlastností léků a tím se zvyšuje i množství nežádoucích účinků. Mohou samozřejmě postihnout kohokoliv, obvykle však jde o problém starých lidí. Senioři ve věku 75 až 79 let mají zhruba 40ti procentní riziko vzájemných nežádoucích účinků a celých deset procent těchto lidí má dvě a více nevhodných lékových kombinací.  Navíc také užívají nevhodné léky. Studie provedená na vzorku 60 tisíc obyvatel Česka a Slovenska před několika lety odhalila, že lidé užívali průměrně sedm různých léků a rekordmankou byla žena s neuvěřitelnými 60 léky! Dnes český senior starší 65 let užívá průměrně kolem deseti léků, k tomu si na základě všudypřítomné reklamy koupí volně prodejné léčivé přípravky, a ještě potravinové doplňky. Někdy se stane, že mu navíc v lékárně vymění lék, který bere deset let, za nový, levnější – a on pak pro jistotu bere oba.

Kromě toho takové koření, jako je pepř, ovlivňuje hladiny léků tak, že je zvyšuje – čímž může zvyšovat i problém nežádoucích účinků a různých problémů. Bohužel ale sami svůj problém nevnímají. Jen menší část si přečte příbalový leták a nemohou se tak dozvědět, že berou duplicitu nebo je tam nevhodná kombinace. A nikdo seniorům ani ostatním pacientům příliš nepomáhá. Svoje síly by měli spojit praktičtí lékaři, lékárníci a stát.

Od ledna 2019 měl již konečně začít fungovat jako součást eReceptu lékový záznam. Tedy seznam všech léků, které byly pacientovi předepsány. Ten by měl obsahovat interakce a kontrolu duplicit a se souhlasem pacienta by do něj mohli nahlížet lékaři a lékárníci. Příslušná novela zákona o léčivech zatím jen pomalu prochází sněmovnou a pokud bude projednávání dokončeno během ledna, mohli by se pacienti dočkat snad v dubnu. Bude záležet na tom, jestli ministerstvo zdravotnictví dokáže vyvrátit obavy z možného úniku citlivých dat pacientů. Kromě ceny a úhrady léků, je totiž důležité, jestli pacient neužívá dva stejné léky, příliš mnoho léčivých přípravků s možnými nežádoucími vzájemnými účinky nebo aby nebyl předepsán lék, který pacient ve skutečnosti nepotřebuje. Jde především o zdraví a také o zbytečné výdaje z kapes pacientů i z veřejného zdravotního pojištění.

Autor: 
Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM