Pavel Hojda

Lídr kandidátky v Karlovarském kraji

Po vyučení automechanikem a dvouleté praxi si doplnil všeobecné vzdělání maturitou a následně vystudoval VŠSE strojní v Plzni, specializace ekonomika a řízení strojírenské výroby (nyní Západočeská Univerzita).

Po ukončení studia nastoupil zpět do ČSAD Cheb, kde pracoval původně jako automechanik a autoelektrikář. Absolvoval postupně pracovní pozice od technického úseku až po vedoucího kolon vozidel a finálně jako vedoucí provozovny Cheb.  Od r. 1984 pracoval jako vedoucí technického odboru s.p. Drobné zboží Cheb a následně v r. 1985 byl jmenován technickým náměstkem s.p. Drobné zboží Cheb. Po r. 1990 2 roky pracoval jako automechanik autoelektrikář u firmy Karl Heinz Schramel v Německu. Poté byl jmenován firmou Stavomat Cheb do vedení firmy Latec Cheb a.s. Následně po prodeji firmy pracoval jako jednatel a ředitel firmy Euron s.r.o. Cheb a poté byl v r. 1987 jmenován městem Cheb jednatelem a ředitelem společné firmy města a Gelsenwaser Duisburg – Euron Cheb a.s..

Zde pracoval až do zvolení do Poslanecké sněmovny v r. 1998. Poté byl opakovaně zvolen až do r. 2013, kdy byla sněmovna předčasně rozpuštěna. Byl předsedou vyšetřovací komise prodeje Unipetrol, předsedou podvýboru pro letectví a kosmonautiku, místopředsedou hospodářského výboru a členem meziparlamentní delegace OBSE a do ukončení delegace i členem meziparlamentní delegace Západoevropské Unie.

Ve spolupráci s členem podvýboru p. Karlem Dobešem a později i Vládou ČR se mu podařilo prosadit, aby sídlo projektu Galileo bylo umístěno do České republiky.

Od r. 1980 byl nepřetržitě nejprve poslancem města Chebu, předsedou Výboru lidové kontroly města Chebu a od r. 1990 zastupitelem města Chebu. Po r. 1990 byl členem rady, oddávajícím a v r. 2014 byl zvolen místostarostou Chebu. V současné době je místopředsedou kontrolního výboru města Chebu. Od r. 2016 do r. 2020 byl také krajským zastupitelem Karlovarského kraje a členem jeho sportovní komise. Od r. 2000 až dosud je členem Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. Od založení stínové vlády KSČM je jejím členem odpovědným za dopravu a průmysl.

Mezi jeho zájmy patří od mládí sport, stolní tenis, badminton (reprezentant Chebu do r. 1974), fotbal (zakládající člen a člen výboru TJ Hroznatov – aktivní hráč ještě do sezony 2019-2020 a 2020 do přerušení z důvodu pandemie). Dále výpočetní technika – zejména užívání. Baví ho i opravy motorových vozidel a práce na vlastním domě a zahradě. Je držitelem oprávnění na všechna motorová vozidla včetně autobusu – ale neobnovil si profesní způsobilost.

Pavlu Hojdovi je 68 let, je ženatý, má 3 děti a 3 vnučky.