Jaroslav Souhrada

2. na kandidátce Karlovarského kraje

Vysokoškolské vzdělání získal v oboru ekonomiky, řízení a organizace lesního hospodářství. 

Pracuje 38 let v lesním hospodářství na Kraslicku. Nyní je zaměstnán u Lesů České republiky, s. p., Lesní správy Kraslice jako zástupce lesního správce. Má na starost ekonomiku, plánování a evidenci výroby. Má myslivecké zkoušky, práva a povinnosti lesní stráže. Žije obklopen přírodou, jako lesník se věnuje její ochraně, a to nejen z profesionálního zaměření.

Již čtyři volební období působí v komunální politice – jako zastupitel města Kraslic. Tři volební období byl členem rady města, nyní je předsedou finančního výboru. Také čtyři volební období pracoval v Komisi pro sociální věci a zdravotnictví při Radě města Kraslic. Ve své práci zastupitele využívá svého ekonomického vzdělání a také zkušeností nabytých v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví. Jako levicový politik  se snaží proniknout do problematiky zajišťování sociálních potřeb občanů a rozvoje zdravotnictví v regionu a pomáhat v této oblasti.

Jako protipól ke své práci se Jaroslav Souhrada ve volném čase věnuje hudbě. Má vystudované dva cykly LŠU hry na housle, které se věnoval i aktivně ve folklorním souboru. Nyní hraje pro radost, i společně s rodinou. Již více než 45 let sbírá populární hudbu 60. a 70. let na různých nosičích, především ale na gramofonových deskách. V tomto oboru má i rozsáhlé znalosti. Rád zajde do divadla, na koncert, výstavu. Je ochoten za kulturními zážitky i dále cestovat. Rád jezdí i za sluncem, teplem, mořem, hlavně na Slovensko, do Maďarska a Chorvatska - tak si kompenzuje chladné podnebí Krušných hor. 

Ambicí Jaroslava Souhrady je věnovat se rozvoji okrajových částí republiky. Vnímá, že je nutné zde čelit odlivu obyvatelstva, především mladých, ale nezapomínat ani na starší občany, kteří zde zůstávají, a vytvořit jim důstojné podmínky pro život. 

Podle něj bude třeba investovat do rozvoje příhraničních oblastí, např. cestovní sítě, přenosových soustav, kanalizace, vodovodů, ale také do přeměn starých průmyslových zástaveb a nevyužívaných sídel, a tak uvolnit místa pro další rozvoj průmyslu, služeb a bydlení. Pobídkami nalákat investory do průmyslu, zemědělství a rekreace. Rekreační potenciál těchto oblastí s často neporušenou přírodou je velký, ale chybí infrastruktura. Lidé nemají dost pracovních příležitostí, je nutné zlepšit i úroveň a dostupnost zdravotnictví a sociálních služeb, dostupnost školství, sportovního a kulturního vyžití. Jen tak lze motivovat mladé lidi s ambicemi a odvážnými plány, aby zde zůstali, angažovali se a pomohli s rozvojem těchto regionů. 

Jaroslavu Souhradovi je 61 let, bydlí v Kraslicích, je ženatý a má dvě děti.