Pomsta Hradu za Baláka

31. 3. 2022

Vláda by měla podle některých ministrů zvážit zkrácení rozpočtu Hradu kvůli rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana udělit milost šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi.

Balák byl minulý týden pravomocně odsouzen k tříletému vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Zaplatit také měl podle rozsudku 1,8 milionu korun a dostal čtyřletý zákaz činnosti. Zeman mu svým rozhodnutím vše prominul. Podle Zemana nebyla zřejmě pro Balákovo odsouzení rozhodná povaha činu, ale to, kde pracuje.

»Je to důkaz toho, že amnestie a milost jsou něco, co by v právním státu nemělo existovat. Jakýsi pozůstatek z dob dávno minulých, kdy seděli na trůně z boží vůle králové… Bezezbytku se tak potvrdilo rčení, které koluje po webu: Havel omilostnil lidi, mezi nimiž byli násilníci a vrazi. Klaus omilostnil lidi spojené s privatizačními zločiny. Zeman omilostňuje své kamarády,« uvedla předsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Haló noviny