V Karlových Varech uctili památku osvoboditelů

11. 5. 2016

   Vzpomínkového aktu organizovaného karlovarskými komunisty se zúčastnili zástupci Klubu českého pohraničí, Společnosti česko kubánského přátelství, Levicového klubu žen a Obce legionářů. Pohřebiště rudoarmějců v Drahovicích bylo vzorně upraveno a vyzdobeno vlajkami. Po kladení květin a slavnostním zahájení vystoupila s projevem Barbora Vojtová, členka ÚV KSČM. Hluboce ocenila hrdinství  všech bojovníků protihitlerovské koalice, kteří položili životy za likvidaci fašismu a za naši svobodu. Vzdala úctu všem,  " kteří během dlouhých válečných let umírali  – ať už ve vojenských uniformách, vězeňských mundůrech nebo v civilních šatech." Její vystoupení bylo oceněno všemi přítomnými.

   Květoslava Hybešová ve svém vystoupení za Obec legionářů vysoce ocenila velké oběti všech lidí Sovětského svazu. Ať již bojovali na frontách, nebo v zázemí zajišťovali válečnou  výrobu. Vzpomněla útrap civilního obyvatelstva v Stalingradu a v řadě dalších měst. Vyzvedla účast sovětských žen, přímo na bojových operacích Rudé armády. Uvedla, že památku hrdinů uctívá také za Noční vlky, kterým někteří politici brání účastnit se oslav osvobození. " Čeho se tito politici bojí? -  památky těch padlých, nebo vlastního špatného svědomí?" Zeptala se ve svém vystoupení.

   Slavnostní vzpomínkové shromáždění bylo tradičně zakončeno Internacionálou. Dlouho po té ještě diskutovali naši občané s lázeňskými hosty z Ruské federace.

 

                                                                                                 Josef Murčo