Karlovarský 1. máj v předvolebním duchu

2. 5. 2019

Za účasti komunistů a řady příznivců se konaly tradiční oslavy 1. máje v Alžbětiných lázních.   Předvolební atmosféru zdůraznily volební noviny, letáky s našimi kandidáty do Evropského parlamentu a žádané byly též propagační předměty.

   Na pozvání OV KSČM a Levicového klubu žen se sešli karlovarští občané v sále Alžbětiných lázní. Po úvodním zahájení a přivítání všech pozvala hudba Jana Zumra přítomné na parket.

   V průběhu oslav proběhl další slavnostní okamžik, v němž Josef Murčo za OV KSČM a Jiřina Krejčová za LKŽ, popřáli své aktivní člence a  také bývalé předsedkyni LKŽ k jejím 75. narozeninám.

   Slavnostní atmosféra, májová nálada při setkání mnoha přátel v předvolebním období předznamenaly následující období, kdy se řada našich příznivců zapojí do kampaně před volbami.

Fotogalerie

Autor: 
Barbora Vojtová