Likvidace regionálních nemocnic pokračuje

2. 10. 2019

Většina krajů řeší stejný problém. Jejich nemocnice se buď potýkají svelkými ztrátami, nebo rovnou krachují. Příkladem může být Lužická nemocnice v Rumburku, o jejímž úpadku informovala média několik týdnů. Přesto se najdou vyjímky. Zlínský kraj vlastní čtyři zdravotnická zařízení. Ta dosáhla k 30. červnu 2019 celkového kladného výsledku ve výši 50,866 milionu korun a jejich čistý obrat činil 3.736 miliardy korun. Karlovarská krajská nemocnice, rovněž akciová společnost vlastněná krajem, se přitom propadá do stále většího dluhu. Za loňský rok dosáhl schodek 261 milionů korun, a to i přesto, že kraj nemocnici štědře dotuje. Proto bych očekával, že se ztráta bude postupně snižovat, nikoliv skokově zvyšovat. Jak vyplývá ze zprávy auditora za rok 2018 společnost má záporný vlastní kapitál -245 mil. Kč, do vydání výroku auditora nepředložila způsob zajištění financování své činnosti a ani majoritní akcionář nepředložil dostačující návrh na řešení tak významné zadluženosti. Protože tyto skutečnosti ukazují na vysoké materiální ohrožení společnosti vydal auditor „výrok svýhradou“. Management tuto situaci vysvětluje mimo jiné nárůstem platů zdravotníků a neadekvátními úhradami zdravotních pojišťoven. A tady je namístě otázka: nemocnice ve Zlínském kraji jsou z obchodního hlediska ve stejné pozici jako Karlovarská krajská nemocnice (KKN). Jak je tedy možné, že hospodaří se ziskem a KKN se propadá do stále hlubší ztráty? Chápu, že je systém úhrad jednotlivých výkonů nastaven vůči regionálním nemocnicím naprosto nevyhovujícím způsobem. Tento problém se ale táhne od poloviny 90. let a nikdo není schopen ho řešit. Menší zdravotnická zařízení v odlehlých oblastech jsou pro tamní obyvatele klíčová, především při poskytování akutní péče. Soukromé nemocnice se přitom striktně chovají jako obchodní společnosti, jejichž cílem je dosažení zisku. Pokud je pro ně pacient „ztrátový“, předávají ho krajským pracovištím nebo rovnou „nelukrativní“ oddělení zavřou. Jaké řešení se nabízí? Pomož si sám a bude ti pomoženo. Pamatuji dobu, kdy ekonomka nemocnice v Karlových Varech mohla být společně svedením hrdá na výsledky hospodaření, protože byly vždy včerných číslech.

Autor: 
Mgr. Jaroslav Borka
Zdroj: 
Krajské listy