Na dvou frontách

2. 7. 2019

V sobotu 22. června proběhly nezávisle na sobě dvě zajímavé akce za naší účasti. O co šlo,

to vám přiblíží následující řádky.

V Krásné u Aše se konalo tradiční setkání bývalých pohraničníků a dnešních členů Klubů českého

pohraničí. Účastníci přijeli z různých míst v Čechách, aby vzdali hold všem padlým obráncům

našeho pohraničí od roku 1918 – celníkům, členům Finanční stráže, členům Stráže obrany státu

a příslušníkům Pohraniční stráže. U pomníku položili květiny i naši zástupci. Byli to František

Kucián, Josef Poliščuk se synem Pavlem. Význam akce podtrhla velká účast zástupců všech složek

Pohraniční stráže z bývalé NDR.

Marxisticko-leninský odborný klub z Prahy připravil celodenní výjezdní akci věnovanou osobnosti

Karla Marxe. Podle plánu byla jedna zastávka i v Karlových Varech. V odpoledních hodinách se

uskutečnil vzpomínkový akt u sochy Karla Marxe na třídě Petra Velikého. Zdeněk Musil ve svém

vystoupení přiblížil tři léčebné pobyty Marxe v našem městě a také osobnost autora pomníku

akademického sochaře Karla Kuneše. Milan Havlíček hovořil o životě a díle Marxe, jeho odkazu

pro dnešek. Josef Skála měl „Slovo ke dni“. Všichni přítomní podepsali petici adresovanou Posla-

necké sněmovně Parlamentu ČR, proti zpochybňování Benešových dekretů a vyzývající k nutné

semknutosti všech vlasteneckých sil. I když počasí vůbec nepřálo, proběhla akce důstojně a všichni

vydrželi až do konce. Za nás byli přítomni : Marie Novotná, Martin Mareš, Jan Tancibudek a autor

těchto řádků.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Musil