Otázka pro Evu Valjentovou

28. 1. 2020

Letos se budou konat krajské volby, a složení zastupitelstev se tak změní. Přesto se stále nabízí otázka, jelikož rok teprve začíná, co je ještě nutné letos dořešit. Zeptali jsme se proto těch nejpovolanějších.

KARLOVARSKÝ KRAJ

Karlovarský kraj patří ke strukturálně postiženým regionům, tzn. problémů je celá řada.
S tím souvisí fakt, že stále nevíme, co bude po ukončení těžby hnědého uhlí na Sokolovsku. Zaměstnanci Sokolovské uhelné, a. s., žijí v nejistotě, protože nevědí, jak dlouho budou mít ještě práci a kde pak najdou uplatnění.
Velice nás trápí nedostatek učitelů a s tím související horší kvalita vzdělávání. Obdobně se potýkáme s nedostatkem lékařů a ostatního zdravotního personálu.
Minimální nabídka kvalifikovaných pracovních míst způsobuje odliv obyvatel z kraje, především těch mladých. Proto je nutné vytvořit podmínky, aby se náš kraj stal zajímavým pro investory, kteří přinesou do regionu vyšší přidanou hodnotu. V tomto případě to znamená méně montoven a více specializovaných firem s potřebou zaměstnat kvalifikované pracovníky. Pak můžeme doufat, že se budou mladí lidé vracet z vysokých škol do našeho regionu. První příležitost kraj dostal v podobě budování polygonu firmy BMW. V souvislosti s tím se začíná rozvíjet užší spolupráce s vysokými školami.
Stejně tak nesmíme zapomínat na rozvoj a podporu lázeňství a cestovního ruchu. Zde se musíme zaměřit nejen na propagaci, ale především na další rozvoj a možnosti poskytování lázeňské péče korespondující s potřebami pacientů. V souvislosti se stárnutím populace jde čím dál více do popředí nutnost široké a fungující sociální péče především pro seniory. Stále je nedostatek pobytových i denních zařízení poskytujících potřebnou péči přesně na míru jednotlivcům. Úkolem budoucích let je zajistit podporu pro celou škálu oblastí, za které je kraj zodpovědný.

Zdroj: 
Haló noviny