Společenská práce je pro ně koníčkem

18. 7. 2019

V plném proudu je druhý ročník ocenění Žena roku, jež mělo premiéru v loňském roce. Jak rozumět »v plném proudu«? Navrhovatelé měli dle dispozic zaslat do určitého červnového dne Komisi žen ÚV KSČM, vyhlašovatelce ocenění, nominace na členky Komunistické strany Čech a Moravy, které pracují ve svém volném čase pro společnost, pro svou obec či město, pro spolky a různé komunity. Zkrátka pro lidi. Všechny nominace byly pečlivě projednány. 

Stalo se tak na Komisi žen za účasti místopředsedy ÚV KSČM poslance Stanislava Grospiče a šéfredaktora Haló novin Petra Kojzara. Jednání se uskutečnilo v pátek 28. června v Praze a posuzovatelé a posuzovatelky měli plné ruce práce – celkově došlo 43 nominací! Proti loňsku je to nárůst, což všechny velmi potěšilo. 
Ocenění se uděluje ve dvou kategoriích: do 40 let (přišlo pět nominací) a nad 40 let (38 nominací). Výsledky jsou již známy, ale utajeny. Veřejnost se Ženy roku 2019, včetně zvláštních ocenění, dozví až v říjnu na slavnostní akci Komise žen, kam budou všechny nominantky pozvány. Pro nominované ženy je svým způsobem oceněním již to, že na ně jejich okolí upozornilo a tím vyzdvihlo jejich nezištnou práci pro ostatní lidi, kterou nelze zaplatit penězi. 

Kategorie do 40 let 

Kateřina AMBROŽOVÁ SRNCOVÁ (Zdounky) 
Středoškolská pedagožka informačních technologií, členka Výkonného výboru OV KSČM Kroměříž, členka komise pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje, kandidátka do EP. 
Kateřina KONEČNÁ (Nový Jičín) Poslankyně EP, místopředsedkyně ÚV KSČM. Navrhovatelé uvedli, že vystupuje profesionálně a se znalostí věci, na televizní obrazovce působí příjemně, důstojně a přesvědčivě reprezentuje politiku strany. 
Květa MATUŠOVSKÁ (Javorník) Poslankyně PS PČR, odbornice v oblasti dopravy, zastupitelka Javorníku a předsedkyně kontrolního výboru. Přebírá záštitu a finančně pomáhá mnoha soutěžím pro veřejnost, zejména pro mládež – hasičské soutěže, Zlatá včela, Hrátky žabky Katky atd. 
Marie PĚNČÍKOVÁ (Morkovice) Poslankyně PS PČR, stínová ministryně životního prostředí, předsedkyně Ústřední revizní komise KSČM, předsedkyně OV KSČM Kroměříž, členka LKŽ. Navrhovatelé uvedli, že svou pomoc poskytuje nezištně, se skromností jí vlastní. »Pro nás všechny, kteří ji známe, zůstala naší Maruškou.« Petra PROKŠANOVÁ (Praha 10) Vede Historicko-dokumentační komisi OV ČSBS Praha 15 a spravuje její webové stránky. Deset let vedla pionýrský oddíl, je místopředsedkyní pražské Komise mládeže, pomáhá s organizací Diskusních podvečerů, má na starosti webové stránky OV KSČM. Spolumoderovala První máj v Praze. Je členkou LKŽ. 

Kategorie nad 40 let 

Vlasta BABOVCOVÁ (Vsetín) Členkou komunistické strany je 59 let. Předsedkyně ZO KSČM v Janově, členka VV a OV, zakládající členka LKŽ, místopředsedkyně Republikové rady LKŽ. Obecní kronikářka, dobrovolná pečovatelka, instruktorka a školitelka dobrovolných zdravotníků Českého červeného kříže. Pracuje ve vedení Slovanského výboru ČR. Dle navrhovatelů vždy ochotně poradí a pomůže. 
Eva BADINKOVÁ (Bystřice pod Hostýnem) 
Předsedkyně ZO, členka OV KSČM Kroměříž a krajského výboru, kandidátka do Senátu a do EP, zastupitelka Zlínského kraje. Pracuje v kontrolním výboru. Organizuje besedy pro občany z oblasti ochrany spotřebitelů, bezpečnosti, domácího násilí. Pracuje ve školské radě. Zapojila se aktivně do záchrany zdravotní péče ve Zlínském kraji. 
Ivana BOJDOVÁ (Blansko) Bývalá dlouholetá předsedkyně ORK KSČM a členka KRK, pořádala semináře pro hospodáře a revizory základních organizací. Pracovala v sociálních komisích města a Jihomoravského kraje, bývalá zastupitelka města i kraje. 
Věra BOŘILOVÁ (Bruntál) Aktivní v ZO, městském výboru a OV KSČM Bruntál, nyní předsedkyně ZO. Přispívá do regionálního tisku. Navzdory vysokému věku je veřejně aktivní. 
Anna BOUBLÍKOVÁ (Praha 7) Členka Svazu důchodců, Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska a LKŽ. Aktivní v pražské a celostátní organizaci LKŽ. Aktivně se zapojuje do organizace voleb v okrskových komisích. Kandidátka do zastupitelstva. Jak uvedli navrhovatelé, rozdává dobrou náladu a každému podá pomocnou ruku. »Je to naše Andulka, kterou máme rádi.« Věra CÍSAŘOVÁ (Praha 10) Předsedkyně ZO, členka OV KSČM a komise ústředního výboru strany pro bytovou politiku. Předsedá bytovému družstvu. Vždy pracovala ve prospěch lidí kolem sebe a tím dávala osobní příklad, poznamenali navrhovatelé. Členka LKŽ. 
Jarmila FORSTOVÁ (Brno-Černovice) 
Dlouholetá funkcionářka KSČM, činná v komunální politice, dlouholetá předsedkyně Svazu invalidů, poradkyně v sociální oblasti. 
Helena GROFOVÁ (Praha 9) 
Aktivně pracuje v obvodní organizaci KSČM Praha 9. 
Alena GROSPIČOVÁ (Mladá Boleslav) Členka VV a OV KSČM, pracuje ve třech komisích města Mladá Boleslav, je členkou kontrolního výboru Zastupitelstva Středočeského kraje, předsedkyní Středočeského LKŽ a zakládající členkou LKŽ v Mladé Boleslavi. Aktivně pracuje v odborové organizaci podniku Auto Škoda. Je členkou KČP, Slovanského výboru ČR a Společnosti česko-kubánského přátelství. 
Marie HANISCHOVÁ (Most) Hospodářka ZO KSČM, předsedkyně oblastní rady a členka Národní rady KČP. Stará se o pomníky zavražděných pohraničníků. Dobrovolnice v mostecké nemocnici, dobrovolná dárkyně krve, »trochu akční babička,« která nejen vychovala pět dětí, ale také si skočí padákem, uvedli navrhovatelé. 
Jitka HANOUSKOVÁ (Újezdeček) Navrhovatelé vyzdvihli, že je obětavá, vstřícná a ochotná. 
Anna HOLÍNKOVÁ (Zlaté Hory) Nejstarší členka tamní ZO KSČM, navrhovatelé připomněli její dlouholetou aktivní činnost. 
Miloslava HOŠKOVÁ (Šťáhlavy) Dlouholetá členka výboru ZO, VV a OV KSČM Plzeň-Jih, členka kontrolního výboru obce, předsedkyně místní organizace Českého svazu zahrádkářů. Dříve pracovala jako vedoucí pionýrského oddílu, v odborech. 
Ludmila HŘEBEN ŠTAUDNEROVÁ (Holešov) 
Dlouholetá aktivní členka KSČM, bývalá předsedkyně OV KSČM Kroměříž, členka Zastupitelstva Holešova, členka finančního výboru. Pedagogicky činná. 
Miloslava HUDAKOVÁ (Zákupy) 
Celoživotní aktivní práce pro ženské a komunistické hnutí. Aktivní v LKŽ Zákupy. 
Erika KOHOUTOVÁ (Rudoltice) 
Předsedkyně OV KSČM Ústí nad Orlicí, členka ÚV KSČM, pracuje v odborném zázemí strany v sekci bytů a bydlení. Je bývalou krajskou zastupitelkou, nyní je členka komisí kraje, bývalá místostarostka Rudoltic. Spolupracuje široce se společenskými a odborovými organizacemi - Novými odbory, Českoruskou společností, ČSBS, KČP. Je předsedkyní LKŽ Lanškrounsko a členkou Republikové rady LKŽ. 
Věra KOMÁRKOVÁ (Cheb) Aktivní členka pléna OV KSČM Cheb, předsedkyně okresní organizace Českého svazu žen, členka zdravotní a sociální komise města Chebu, členka Klubu českého pohraničí. 
Jaroslava KONŮPKOVÁ (Letovice) Dlouholetá členka KSČM, zastupitelka Letovic, pracovala ve funkci předsedkyně finančního výboru a v komisích Jihomoravského kraje. Práce ve výboru Sboru dobrovolných hasičů a Novém sdružení zdravotně postižených. Je hlavní organizátorkou oslav MDŽ a Prvního máje v Letovicích, díky ní si KSČM ve městě udržuje velmi dobrou pověst a volební výsledky, připsali navrhovatelé k její nominaci. 
Jitka KRÁTKÁ (Praha 9) Dlouholetá zastupitelka na Praze 14Černém Mostě, nadále pracuje v komisích městské části. Pro svou odbornost uznávaná mezi zastupiteli. 
Stanislava MALKUSOVÁ (Karlovy Vary) 
Členka komunistické strany od roku 1954, pracovala v řadě funkcí v OV, ZO, působila jako ředitelka Socialistické akademie. Nyní hospodářka ZO KSČM. Je činná v LKŽ a KČP. 
Ivana MAZOUCHOVÁ (Praha-Horní Počernice) 
Dlouholetá předsedkyně ZO KSČM, jedna ze tří zastupitelů v rámci KV KSČM Praha. 
Helena MĚŠŤANOVÁ (Ráječko) Místopředsedkyně ZO KSČM, předsedkyně místní organizace Českého červeného kříže. Pomáhá organizovat společenské a sportovní akce ve městě, šíří dobré jméno KSČM. 
Marie NOVOTNÁ (Karlovy Vary) Členka OV KSČM, aktivní v LKŽ a KČP, předsedkyně ČSŽ v Drahovicích. Jana SPILKOVÁ (Praha 11) V komunistickém hnutí aktivní od 21 let, bývalá místopředsedkyně závodního výboru odborů a předsedkyně, členka pléna a VV OV Praha 4, dlouholetá přísedící u soudu. Nyní místopředsedkyně ZO KSČM v Praze 11. Mnoho let se podílela na organizaci a činnosti okrskových volebních komisí, je členkou LKŽ. 
Svatava STEHLÍKOVÁ (Plzeň) Dlouholetá předsedkyně ZO KSČM, aktivní členka LKŽ. Je příkladem pro mladší generaci, zdůraznili navrhovatelé. 
Ludmila STRNADOVÁ (Vrbno pod Pradědem) 
Působí 50 let v ženském hnutí, pracovala pro pionýry, pracující i seniory. Z její iniciativy vznikl LKŽ ve Vrbně pod Pradědem. Je aktivní v základní organizaci KSČM. Spolu s dalšími členkami navštěvuje klienty a klientky Domova pro seniory a zpříjemňuje jim tak život. 
Jana SVOBODOVÁ (Praha 9) Dlouholetá aktivní členka KSČM, pracuje ve Výboru národní kultury. 
Květa ŠLAHÚNKOVÁ (Drnek) Předsedkyně Republikové rady LKŽ, která je dle navrhovatelů »ochotna naslouchat i pomoci«. 
Ludmila ŠMÍDOVÁ (Svitavy) Členka OV, předsedkyně LKŽ Svitavy, členka okrskové volební komise. »Svým přístupem, bohatými zkušenostmi a znalostmi nenásilnou formou prosazuje program KSČM a na velké množství občanů působí svým osobním příkladem.« Jana ŠTĚPÁNKOVÁ (Kroměříž) Dlouholetá aktivní členka KSČM, předsedkyně LKŽ na Kroměřížsku. 
Anna ŠTOFANOVÁ (Brno) Zakládající členka LKŽ. Zasloužila se o instalování brněnské pamětní desky připomínající vyhnání 360 tisíc Čechů a antifašistů z domovů v čs. pohraničí v roce 1938. Podílela se na uspořádání výstavy k 80. výročí zahájení německé okupace, výstav Matice Čech, Moravy a Slezska. Podílí se na vzdělávání mladých komunistů. 
Blanka TÝŘOVÁ (Libochovice) Její rodiče zakládali KSČ v Libochovicích. V době okupace se její otec zapojil do protifašistického odboje a zahynul v plynové komoře nacistického koncentračního tábora. Blanka Týřová je dlouholetou funkcionářkou komunistické strany, členkou střediskové rady, členkou ČSBS. Činná ve Svazu tělesně postižených. Marie URBÁNKOVÁ (Dýšina-Nová Huť) 
Dlouholetá předsedkyně ZO KSČM, členka městského výboru Plzeň, předsedkyně Společnosti česko-kubánského přátelství. Miroslava VAŠÍČKOVÁ (Rájec-Jestřebí) Učitelské povolání pro ni bylo posláním. Práci v zastupitelstvu města věnovala 27 let, předsedkyně komise pro občanské záležitosti, aktivní ve Svazu tělesně postižených – organizuje besedy, setkávání a rehabilitační cvičení, vzdělávací zájezdy. Je náčelnicí Sokola. V místě svého bydliště je veřejností uznávanou osobností, pro kterou je pedagogická a společenská práce koníčkem. 
Marie VESELÁ (Brno) Zakladatelka Výboru národní kultury v Brně, který organizuje besedy s autory, vycházky za historií, koncerty studentů JAMU, zájezdy. Sama je vydavatelkou několika básnických sbírek. Členka vlasteneckých organizací. 
Anna VRÁBLÍKOVÁ (Liberec) Celoživotní zodpovědná práce ve stranických funkcích, i přes svůj vyšší věk aktivně pomáhá při organizaci akcí. 
Ludmila ZELINKOVÁ (Liberec) Celoživotní aktivní práce pro ženské a komunistické hnutí, předsedkyně ZO, členka OV a VV, práce pro seniory a pro děti (mateřinkiády, Malujeme s Pastelkínem). Členka LKŽ Liberec, předsedkyně jedné organizace. Zapojuje do práce bezpartijní ženy. 
Marie ZEMANOVÁ (Prachatice) Předsedkyně LKŽ v Prachaticích, členka spolku vojenských veteránů, aktivní v okrskových volebních komisích.