ÚV KSČM dnes rozhodl o ukončení toleranční dohody s hnutím ANO 2011 a menšinové vlády ANO a ČSSD

6. 4. 2021

Ústřední výbor dnes drtivou většinou odsouhlasil ukončení Dohody politického hnutí ANO 2011 (dále jen ANO) a KSČM o podpoře vzniku a toleranci existence menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD po volbách 2017. Celé znění DOHODY zde:

DOHODA

telerance.jpgpolitického hnutí ANO 2011 (dále jen ANO) a KSČM o podpoře vzniku a toleranci existence menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD po volbách 2017.

Hnutí ANO a KSČM jako odpovědné politické subjekty respektujíce výsledky voleb  do Poslanecké sněmovny Parlamentu (dále jen Poslanecká sněmovna) České republiky  v říjnu 2017 a s odkazem na úspěšný krok k ustavení orgánů Poslanecké sněmovny  se dohodly na těchto principech další spolupráce v době jejího 8. volebního období.

Hnutí ANO jako vítěz voleb na základě pověření prezidenta republiky sestaví  menšinovou vládu s koaličním partnerem ČSSD, která požádá o důvěru Poslanecké sněmovny poté, kdy její programové prohlášení bylo konzultováno, dohodnuto a zpracováno společnými pracovními týmy odborníků ANO, ČSSD a KSČM, jako dokument, který bude vycházet  z programového průniku stran dohody a zejména pro případ ústavních zákonů i z průniků programů dalších parlamentních subjektů.

Základní pravidla dohody

1/ Po schválení dohody zainteresovaných subjektů o programovém prohlášení a žádosti vlády o vyslovení důvěry Poslaneckou sněmovnou se KSČM zavazuje podpořit tuto žádost svými hlasy.

2/ Vláda se zavazuje podle programového prohlášení předkládat návrhy zákonů, které jsou součástí dohodnutých priorit Poslanecké sněmovně ke schválení včas,  tak aby mohl být zajištěn celý legislativní proces jejich schválení  v obou komorách Parlamentu ČR a to nejpozději 6 měsíců před skončením tohoto volebního období Poslanecké sněmovny.

3/ KSČM nebude iniciovat po dobu mandátu vlády návrh na vyslovení nedůvěry.

4/ Hnutí ANO bude prostřednictvím svých poslanců nebo prostřednictvím vlády předkládat i jiné návrhy ze svého programu, ale takové návrhy nemusí poslanci KSČM podporovat.

5/ KSČM bude své návrhy neobsažené v programovém prohlášení z volebního programu předkládat prostřednictvím svých poslanců a vláda nebude blokovat jejich projednání a je na poslancích hnutí ANO, jak budou  pro takové návrhy hlasovat.

6/ V případě záležitostí, které se stanou aktuálními v průběhu volebního období a nejsou zahrnuty v obecných nebo konkrétních ustanovení této dohody, je možné udělat dodatek k této dohodě, který povede ke společnému postupu. Pro přípravu návrhů zákonů či jiných způsobů spolupráce mohou obě strany dohody ustavovat expertní týmy pro dosažení odborného posouzení příslušné záležitosti a dosažení dohody na dalším postupu.

Minimální programová shoda je obsažena v samotném programovém prohlášení a to včetně řazení priorit. Strany této dohody preferují pro hledání další shody zejména  na ústavních prioritách obrátit se postupně v pořadí na ČSSD, případně na další strany, které se podílely na ustavení orgánů Poslanecké sněmovny.

Personální zajištění

Obě strany této dohody konstatují, že jde o menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD, a proto KSČM nenavrhne do vlády jako ministry své  členy. To však nevylučuje včasné konzultace o obsazení jednotlivých resortů mezi stranami dohody.

Dohodovací řízení

V případě sporu o jakoukoli část dohody se sejdou k dohodovacímu řízení vždy expertní týmy obou stran dohody, aby předešly narušení shody v postupu. Pokud nebude dosaženo shody, sejdou se ke spornému bodu předsedové obou dvou stran dohody a budou se snažit najít řešení. Pokud bude i toto jednání obou předsedů neúspěšné, považuje se dohoda za ukončenou.

Pro předcházení sporům bude prováděna kontrola plnění dohody nejméně  2x ročně nebo na žádost jedné ze stran dohody.

V Praze, dne 10.7. 2018

Za hnutí ANO 2011 Andrej Babiš předseda hnutí ANO 2011 

Jaroslav Faltýnek předseda poslaneckého klubu hnutí ANO 2011

Za KSČM Vojtěch Filip předseda KSČM

Pavel Kováčik  předseda poslaneckého klubu KSČM

Fotogalerie

Autor: 
jk
Zdroj: 
Vlastní