Zdravotnictví v Karlovarském kraji ničí dluhy a nedostatek lékařů i sester

6. 3. 2020

S chybějícím personálem se potýkají zdravotnická zařízení napříč republikou. Nejhůře jsou na tom příhraniční regiony, jako je Karlovarský kraj, protože řada nespokojených sester i lékařů odchází pracovat do sousedního Německa. Několikanásobně vyšší platy ovšem nejsou jejich jedinou motivací. Důležitou roli hraje i pracovní prostředí, technické vybavení tamních ordinací a nemocnic, navíc odpadá povinnost sloužit stovky přesčasových hodin. Karlovarský kraj sice nabízí náborové příspěvky pro nově nastupující zdravotníky a stipendia pro studenty medicíny, ale při současném systému naší zdravotní péče, řeší tyto pobídky situaci pouze částečně. Především v menších obcích zavírají své ordinace praktiční i dětští lékaři, sehnat zubaře pomalu není vlidských silách. Karlovarský kraj navíc nemá jako jediný vrepublice komplexní onkologické centrum. Nežije tu sice tolik obyvatel, ale vregionu s nejhorší dopravní obslužností a dostupností by rozhodně mělo fungovat. I tento faktor rozhoduje o kvalitě života v kraji a ve spojení s dalšími negativy, je jednou z příčin vylidňování kraje. Otázkou také zůstává, jakým směrem se bude ubírat Karlovarská krajská nemocnice, a. s. (KKN), jejímž jediným akcionářem je Karlovarský kraj. Vzhledem k avizovanému dluhu za loňský rok, který pravděpodobně převýší 230 milionů korun, jsou obavy o její budoucnost naprosto oprávněné. Pokud si projdeme hospodaření KKN zpětně, zjistíme, že se její zadluženost rok od roku zvyšuje. Podle veřejně dostupných informací se podařilo nemocnici vletech 2014 a 2015 vybřednout z dluhů a dostat ekonomiku do mírného přebytku, a to díky změně úhradové vyhlášky a úsporám ve výši zhruba 30 milionů korun. V roce 2016 ovšem nastává zlom. Zadlužení KKN roste skokovým tempem. Z 39,6 milionu korun vroce 2016 na 245,3 milionu korun vroce 2018. Zdravotnické zařízení přitom dostává pravidelně vysoké příspěvky od svého zřizovatele. Naposledy navýšil kraj základní jmění KKN rozhodnutím zastupitelstva z 15. 3. 2019 o 50 milionů korun. V takové situaci je zcela legitimní ptát se, co bude dál. Chce současná koalice pod vedením ANO nemocnici přivést k insolvenci a následně zprivatizovat? To je řešení, které se samo nabízí. Krajští politici si možná přihrajou „malou domů“ a zbaví se problémové a drahé instituce. Občanům se ale opět ztíží dostupnost kvalitní zdravotní péče. Ne všechny obory jsou lukrativní a na ty ztrátové soukromník doplácet nebude.

Autor: 
Ing. Eva Valjentová, krajská zastupitelka za KSČM