Komentáře

19. 9. 2017

Jaká je skutečná cena OKD

21. 8. 2017

Paříž, Brusel, Nice, Manchester, Barcelona. Města, která spojuje vlna teroristických útoků. Desítky mrtvých a stovky raněných, za nimiž se skrývají osudy konkrétních lidí, osobní i rodinné tragédie.

17. 8. 2017

V roce 2016 měl Karlovarský kraj 296,7 tisíc obyvatel. Dle ČSÚ ubylo z našeho kraje za posledních 10 let přes 10,5 tisíce obyvatel. Přitom největší úbytek je u obyvatel do 40 let, který je téměř 26 tisíc.

4. 8. 2016

Jsem zastupitelem Karlovarského kraje první volební období a možná i poslední. Zažil jsem ale cennou zkušenost s tím, jak se porušuje slib, který každý zastupitel dal. To mě opět napadlo, když  na zasedání v dubnu rozvinul pan Kotek a spol. z hnutí Alternativa šestimetrový transparent, kde byla použita věta z druhé poloviny názvu tohoto článku.

28. 7. 2016

V České republice probíhá v současné době velký geologický průzkum, jehož cílem je zmapovat, kolik má republika pitné vody pod povrchem.

24. 5. 2016

     Čtvrt  století  probíhá nejen v našem městě podivný vývoj. Téměř vše kolem nás se změnilo k nepoznání, ale člověk se tomu přizpůsobil. Všechno současné i budoucí podléhá ekonomickým výsledkům, ale trochu jsme se upoutali na zástupné problémy.

24. 5. 2016

Trochu jsem poopravil název, ale myslím, že vhodně. To není z mé hlavy, to jsme slyšeli v různých návrzích soc. dem. vlády nejednou  před volbami. 

5. 5. 2016

Řezníci odcházejí do ciziny Ten nadpis jsem si vypůjčil z týdeníku s názvem 5 plus 2. A snad mi to bude odpuštěno. Řezníci nemusí nikomu dávat na vědomí známé – „děkujeme odcházíme“. Máme prý svobodu. Volný pohyb lidí, zboží, služeb a kapitálu. To, že nám z ČR odcházejí vyučenci všech oborů není nic nového. Někte- ří do Německa, Irska jiní do Anglie apod. Horší je, že si stím neumíme poradit.