Stanoviska

9. 11. 2017

Výkonný výbor ÚV KSČM na svém zasedání 9.listopadu projednal aktuální politickou situaci a přijal k ní stanovisko, které uvádíme v plném znění.

27. 10. 2017

KSČM respektuje vůli voličů a děkuje za všechny odevzdané hlasy v její prospěch.

ÚV KSČM na svém jednání rozhodl:

12. 10. 2017

K tomu, před čím už více než rok naléhavě varuje KSČM, se pod tlakem zdrcujících fakt přiznal sám premiér B. Sobotka (ČSSD). Když včera prohlásil, že Česká republika může se zásobami lithia i ještě drahocennějších nerostů, které jsou jejím majetkem, svrchovaně nakládat znovu až v roce 2025.

9. 9. 2017

Sociální situace v České republice se vyostřuje. Ceny základních životních potřeb, zejména potravin, se enormně zvyšují. Mzdy zaostávají za evropskou úrovní. Proto odboráři z veřejného sektoru vyhlásili stávkovou pohotovost na podporu svého požadavku na růst platů.

3. 6. 2017

Výkonný výbor ÚV KSČM na svém včerejším zasedání přijal stanovisko k aktuální politické situaci, které publikujeme v plném znění.

7. 4. 2017

Na 5. dubna 2017 svolali zastupitelé za ČSSD smírčí řízení pro řešení situace, nastalé po odvolání starosty města Chebu Ing. Petra Navrátila na zasedání zastupitelstva 9. března 2017 s přispěním všech zastupitelů Hnutí ANO 2011. Smírčí řízení bylo svoláno po neúspěšných návrzích ČSSD na obsazení místa starosty města.

3. 6. 2016

Ráda bych vysvětlila, proč jsem na mimořádném krajském zastupitelstvu konaném 23. 5. 2016 nepodpořila dva ze tří projektů Karlovarské krajské nemocnice (KKN) na nákup přístrojů v rámci návazné péče. Rozhodně si nemyslím, že by si občan našeho kraje nezasloužil kvalitní lékařskou péči, ke které samozřejmě přispívá i kvalitní přístrojové vybavení. Důvody jsou dva.

31. 5. 2016

Důležité je užší napojení malých a středních firem se školami a docílení větší spolupráce při vzdělávání a přípravě učňů a studentů na budoucí povolání.

Podporujeme intenzivnější komunikaci mezi krajskými středními školami, významnými zaměstnavateli a hospodářskou komorou k hledání cesty zatraktivnění potřebných učebních a studijních oborů, a zkvalitnění přípravy učňů a studentů.

31. 5. 2016

V rámci základní dopravní obslužnosti v Karlovarském kraji navrhujeme cestování seniorů starších 70-ti let za roční paušální poplatek ve výši 500 Kč.

Preferujeme regionální dopravce.

31. 5. 2016

Zejména malé obce potřebují výraznější pomoc a posílit komunikaci s krajem. Je potřeba, aby vztahy mezi vedením kraje a vedením obcí byly korektní, na bázi vzájemné spolupráce.

Stránky