Chceme prohloubit spolupráci kraje s obcemi

31. 5. 2016

Zejména malé obce potřebují výraznější pomoc a posílit komunikaci s krajem. Je potřeba, aby vztahy mezi vedením kraje a vedením obcí byly korektní, na bázi vzájemné spolupráce.