Nové přístroje do nemocnic ano, ale utrácejme s rozvahou

3. 6. 2016

Ráda bych vysvětlila, proč jsem na mimořádném krajském zastupitelstvu konaném 23. 5. 2016 nepodpořila dva ze tří projektů Karlovarské krajské nemocnice (KKN) na nákup přístrojů v rámci návazné péče. Rozhodně si nemyslím, že by si občan našeho kraje nezasloužil kvalitní lékařskou péči, ke které samozřejmě přispívá i kvalitní přístrojové vybavení. Důvody jsou dva.

První problém tkví především v objemu finančních prostředků potřebných k předfinancování nákupu těchto přístrojů. Spolu s dalšími projekty z ostatních oblastí (sociální, školství, životní prostředí atd.), které již mají schválené a garantované předfinancování zastupitelstvem kraje, by došlo k vyčerpání zdrojů pro předfinancování dalších důležitých projektů. Návratnost finančních prostředků již ukončených a vyúčtovaných projektů není ani tak rychlá, a ani v maximální výši jakou jednotlivé dotační tituly umožňují. Ze zkušenosti z předchozích dvou plánovacích období víme, že spousta projektů, a těch zdravotnických obzvlášť, se potýká s problémy při jejich realizaci i s následnými výtkami ať už ministerstev či jiného auditního orgánu. Proto se často výrazně zpozdí proplácení proinvestovaných peněz. Pro mě nová informace, kterou jsem se dozvěděla, bylo to, že na konci měsíce května, tedy až po mimořádném zastupitelstvu, došlo k proplacení (připsání na účet Karlovarského kraje) sumy v objemu okolo 100 milionů korun právě za projekty KKN, které byly dokončeny již v letech 2014 a 2015.  Pokud se tato informace potvrdí, lze znovu diskutovat o investování těchto peněz zpátky do nemocnice na nákup dalších zdravotnických komponentů. Přesto právě na tomto příkladu je vidět, jak velká může být prodleva při proplácení jednotlivých projektů.

Druhý úhel pohledu je v časové ose obměny přístrojového vybavení KKN. Víme, že přístrojové vybavení nemocnic stárne jak fyzicky tak morálně velice rychle. Proto pro zachování požadované úrovně poskytování lékařské péče je obnova přístrojového vybavení nutná a musí být průběžná. Každý rok nemocnice vygeneruje seznam přístrojů, které je zapotřebí obnovit. KKN, respektive Karlovarský kraj by měl ve svém každoročním rozpočtu s určitým nutným objemem finančních prostředků počítat. Dotace tu nebudou navždy a kraj by měl být schopen z vlastních prostředků tuto pravidelnou obnovu financovat. To ale nebude schopen, pokud přijdou požadavky nárazově, ve velkém finančním objemu, jako se to stalo nyní. Proto je třeba nákup jednotlivých přístrojů rozprostřít v horizontu následujících let.

Závěrem chci říci, že k mému rozhodnutí jak hlasovat vedla snaha především o udržitelný rozvoj krajského zdravotnictví řízený racionálním plánem. Jinak by se totiž mohlo stát, že bychom vyčerpali velkou sumu krajských peněz pro zdravotnictví, a zablokovali tím opravy domovů pro seniory, obnovu škol a ostatní oblasti života našeho kraje.

Autor: 
Ing. Eva Valjentová